"M" resp. Mf - Mz: ("M" resp. Ma - Maš , "M" resp. Mat - Me)

MITROVČÁK Jan, rolník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 83, 2492;

Vykonal slib 93, 2776.

 

MLČOCH František, rolník, L.

Vykonal slib 35, 966;

zvolen:

do výboru zásobovacího 58, 1717;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 60, 1831;

dotazy tištěné na:

min. školství o působení učit. Anežky Procházkové v Lutopecnách tisk 1138, odpověď tisk 1299.

 

MLČOCH Rudolf, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru národohospodářského 9, 192;

návrhy tištěné:

přidělení aspoň části demobilisačního materiálu maloživnostnictvu tisk 116;

zaplacení státních dodávek, dodaných maloživnostníky a jejich družstvy vládě rak.-uh. před 28. říjnem 1918, tisk 303, zpráva tisk 588;

obmezení činnosti bank v obchodu se zbožím tisk 307, zpráva tisk 2404;

uvolnění cukru pro hostince, kavárny a cukrárny tisk 308;

rozdávání školních pomůcek zdarma tisk 643;

zastoupení živnostnictva ve všech zásobovacích komisích tisk 644;

zrušení pivovarského kartelu ti k 645;

vrácení zadrženého provozovacího kapitálu maloživnostnictva tisk 646;

zaopatření válečných invalidů tisk 772;

náhrada maloživnostníkům za škody, způsobené násilným odnětím zboží a nuceným prodejem se škodou tisk 1131;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o stanovách městské spořitelny v Olomouci tisk 188, odpověď 414;

min. národní obrany o přeplácení masa a jiných potravin vojenskými orgány tisk 386, odpověď tisk 525;

min. zásobování o předražování dříví veřejnými dražbami tisk 449, odpověď tisk 931;

min. obchodu o skupování veškerých zásob koží velkými továrnami na obuv tisk 766, odpověď tisk 1161;

min. financí o penězích s falešnými kolky a záplavě papírových korun a dvoukorun tisk 1237, odpověď tisk 1477;

min. zásobování o nedostatečném zásobování masem na Mor.-Ostravsku tisk 1238, odpověď tisk 1735;

vládu o kritických poměrech živnosti truhlářské tisk 1407, odpověď tisk 1588;

min. zásobování o převzetí zvýšených nákladů při železniční dopravě piva pivovary tisk 1408, odpověď tisk 1725;

min. financí o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky tisk 1955, odpověď tisk 2301;

in. předsedu a min. zásobování o přednostním zásobování Československé jednoty malozemědělských hospodář. družstev v Praze tisk 2016, odpověď tisk 2314;

mluvil:

volné výrobě a prodeji výrobků živnostenských a průmyslových 9, 181;

o národohospodářské politice (při rozpravě o rozpočtu pro r. 1919) 60, 1827;

o zásobování obyvatelstva 117, 3547;

zpravodajem:

o vládním nařízení z 28. listopadu 1919 o úpravě dovozu a vývozu 119, 3578;

ohl. omezení činnosti bank v obchodu se zbožím 121, 3615;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Olomouci za vydání pro přestupek §§ 19. a 21. tisk. zákona 120, 3587; 137, 4038, 4039 (usneseno nevydati).

 

MODRÁČEK František, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

odvolán z Nár. shromáždění výkonným výborem československé sociálně-demokratické strany dělnické 56, 1639;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru branného 3, 34;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru právního 20, 568;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

vystoupil:

z výboru finančního 20, 568;

z výborů: branného, pro pozemkovou reformu a právního 56, 1638;

návrhy tištěné:

přidělení státní péče o družstevnictví ministerstvu sociální péče a povinné vyučování družstevnictví na školách tisk 43;

vyvlastnění velkostatků tisk 118, zpráva tisk 869;

sestátnění reálného gymnasia v Berouně tisk 734, zpráva tisk 1410;

dotazy tištěné na:

min. železnic ohl. zanechaného salonního vozu ve Feldkirchu tisk 667, odpověď 886;

zpravodajem:

o pozemkové reformě 46, 1237, 1268, 1269.

 

MOUDRÝ Karel, profesor, P.

Vykonal slib 70, 2164;

zvolen:

do výboru finančního 82, 2488;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

mluvil:

o závodních a revírních radách a o hornických rozhodčích soudech 99, 2940;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 112, 3381;

zpravodajem:

o zrušení daně z vyššího služného a obnovení povinnosti zaměstnavatelů odvádět státní pokladně daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních 102, 3081;

o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích požitcích jejich rodin 123, 3646;

o úpravě platů zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze 131, 3941;

o úpravě služebních požitků českosl. vojska 132, 3961;

o poskytnutí subvence Hlávkovým studentským kolejím 135, 4000.

 

MYSLIVEC Václav, redaktor, L.

Vykonal slib 73, 2262;

zvolen:

do výborů: branného, technického a pro Velkou Prahu 76, 2306;

návrhy bez tisku:

změna §§ 1. a 4. osnovy zákona o dani z masa 144, 4193, 4199;

dotazy bez tisku:

pilný dotaz na min. školství o odstranění křížů ze škol 109, 3233, odpověď 3234;

mluvil:

k výkladu ministra zahraničních věcí o mírovém jednání 81, 2445;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 97, 2865.

"M" resp. Ma - Maš

"M" resp. Mat - MePřihlásit/registrovat se do ISP