Úterý 29. září 1903

Stenographischer -Bericht

über die

XXVIII. Sitzung der I. Jahressess. des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 29. September 1903.

Stenografická zpráva

o

XXVIII. sezení I. výročního zasedání sněmu

království českého z roku 1901. dne

29. září 1903.

Inhalt:

Präsidialmitteilungen:

Mitteilung, daß die Geschäftsprotokolle der XXVI. und XXVII. Sitzung zur Einsicht aufgelegt sind (Seite 1669).

Nachrufe (nach Abg. Graf Hartig und Graf Alfons Paar (Seite 1669).

Bekanntgabe der Mandatsniederlegungen (Seite 1670).

Bekanntgabe der virilstimmberechtigten Abgeordneten (Seite 1670).

Bekanntgabe der Gesetze und Landtagsbeschlüsse, welche die Allerhöchste Sanktion erhalten und jener, welche dieselbe nicht erhalten haben (Seite 1670).

Mitteilung über die Zusammensetzung des Landtagsbureaus (Seite 1674).

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften (Seite 1674).

Bekanntgabe des Einlaufes an Petitionen (Seite 1680).

Bekanntgabe der Ansuchen der k. k. Bezirksgerichte um gerichtliche Verfolgung einiger Herren Abgeordneten (Seite 1680).

Mitteilung von der Zurückziehung des Ansuchens einiger k. k. Bezirksgerichte um Zustimmung zur gerichtlichen Verfolgung einiger Herren Abgeordneten (Seite 1680).

Urlaubsbewilligungen (Seite 1680).

Angelobungen (Seite 1681).

Obsah:

Zprávy presidiální:

Oznámení o vyložení jednacích protokolů XXVI. a XXVII. sezení (str. 1669).

Posmrtné vzpomínky zemřelým poslancům (hr. Hartigovi a Alfonsu hr. Paarovi) (str. 1669).

Zpráva o složení mandátů (str. 1670).

Oznámení poslanců s hlasem virilním (str. 1670).

Oznámení o zákonech a usneseních sněmovních, jimž se dostalo neb nedostalo Nejvyššího schváleni (str. 1670).

Sdělení o sestavení sněmovní kanceláře (str. 1674).

Oznámení, které spisy byly tiskem vydány (str. 1674).

Oznámení došlých petic (str. 1680).

Oznámení žádosti c. k. okresních soudů za soudní stíhání některých pp. poslanců (str. 1680).

Sdělení, že některé okresní soudy upustily od stihání některých pp. poslanců (str. 1680).

Dovolené (str. 1680). Skládání slibů (str. 1681).

Tagesordnung. I. Wahlberichte

betreffend die Herren Abg. Gottlieb Novák (Seite 1681),

Peter F- Krějčík (Seite 1682).

II. Drittes Verzeichnis von Kommissionsbe-richten über Petitionen.

Ldtg. -Z- 640. Landeskulturkommission über die Pettition des Verbandes der deutschen Fischereivereine in Kaaden um Erlassung eines Fischereigesetzes.

Rede des Berichterstatters Abg. Mayer (Seite 1683).

Denní pořádek. I. Zprávy o volbách

pp. posl. Bohumila Nováka (str. 1681), Petra F. Krejčího (str. 1682).

II. Třetí seznam zpráv komisí o peticích.

Čís. sněm. 640, komise pro záležitosti zemědělství o petici jednoty německých rybářských spolků v Kadani za vydání o rybářství.

Beč zpravodaje posl. Mayera (str. 1683).

Ldtg. -Z. 658. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Aerztekammer für das Königreich Böhmen, sowie der böhmischen und deutschen Sektion derselben Kammer als auch des Zentralverbandes der deutschen und böhmischen Aerzte um Erteilung einer Pension den Distrikts- und Gemeindeärzten und der Versorgungsgenüsse deren Familien.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Johann Dvořák (Seite 1683).

Čís. sněm. 658, komise pro záležitosti okresní a obecní o petici lékařské komory pro král. České, jakož i české a německé sekce téže komory a ústřední jednoty německých a českých lékařů za udělení výslužného obvodním a obecním lékařům i zaopatřovacích požitků jich rodinám.

Beč zpravodaje poslance Dr. Jana Dvořáka (str. 1683).

Ldtg. -Z- 660. Schulkommission über mehrere Petitionen von Ortsschulräten und Gemeindevertretungen, betreffend die Kosten der Errichtung und Erhaltung der Bürgerschulen.

Rede des Berichterstatters Posselt (Seite 1685).

Čís. sn. 660, komise školské o více peticích místních školních rad a obecních zastupitelstev v přičíně nákladu na zřízení a vydržováni měšťanských škol.

Beč zpravodaje poslance Posselta (str. 1685).

Ldtg. -Z. 688. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Kongregation der hl. Agnes in Prag um Berücksichtigung des Vereines bei Verteilung der Ueberschüsse der kumulativen Waisenkassen event. um Jahressubvention.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Zimmer (Seite 1685).

Čís. sněm. 688, komise pro záležitosti okresní a obecní o petici družiny blahoslavené Anežky české v Praze, aby byl vzat zřetel na spolek při rozdělování přebytků kumulativních pokladen sirotčích, po případě za roční subvenci.

Řeč zpravodaje posl. Dra. Zimmera

(str. 1685).

Ldtg. -Z. 689. Kommission für Bezirks. und Gemeindeangelegenheiten über die Petition des Zentral-Vereines der böhm. Frauen in Prag, betreffend die Verbesserung der Verhältnisse der Findlinge.

Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Zimmer (Seite 1686).

Čís. sněm. 689. komise pro záležitosti okres, a obecní o petici ústředního spolku Českých žen v Praze v příčině zlepšeni poměrů nalezenou.

Beč zpravodaje posl. Dr. Zimmera (st. 1686).

Ldtg. -Z- 668. Landeskulturkommission über die Petition der Berta Pich-Polák, Molkereifachlehrerin beim Landeskulturrate

Čís. sn. 668. komise pro záležitosti zemědělství o petici Berty Pich-Polákové, odborné učitelky mlékařství při zeměděl-

in Kgl. Weinberge um Festsetzung eines Ruhegehaltes.

Rede des Berichterstatters Abg. Grafen Chotek (Seite 1686).

Ldtg. -Z- 669. Landeskulturkommission über die Petition des Rudolf Richter, Direktors der deutschen Ackerbauschule in Budweis, um Anrechnung der Dienstjahre.

Rede des Berichterstatters Abg. Grafen Chotek (Seite 1687).

Ldtg. -Z. 670. Landeskulturkommission über die Petition der Betty Kozák, Fachlehrerin am Haushaltungskurse bei der landwirtschaftlichen Winterschule in Opočno, um Regelung ihrer Dienstverhältnisse.

Rede des Berichterstatters Abg. Grafen Chotek (Seite 1687).

Ldtg. -Z. 690. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeindevertretung in Kralup um Errichtung eines Bezirksgerichtes dortselbst.

Rede des Berichterstatters Abg. Johann Dr. Dvořák (Seite 1688).

Ldtg. -Z. 691. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Pe-tition der Gemeindevertretung in Petrowitz um Errichtung eines Bezirksgerichtes dortselbst.

Rede des Berichterstatters Abg. Dostál (Seite 1688).

III. Fünftes Verheichnis von Kommissionsberichten über Petitionen:

Ldtg. -Z. 757. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die petition der Stadtgemeinde Semil, betreffend die Befreiung der Neubauten von den Gemeindezuschlägen.

Rede des Berichterstatters Abg. Posselt (Seite 1689).

Ldtg. -Z. 758. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petition des Gemeindeamtes Kleinsichbichfür um Ausscheidung aus dem Gerichtsbizirke Königswart und Zuteilung zum Gerichtsbezirke Marienbad.

Rede des Berichterstatters Abg. Posselt (Seite 1689).

Ldtg. -Z- 759. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petitionen der Stadträte in Theusing und Petschau,

ské radě na Král. Vinohradech za ustanovení výslužného.

Řeč zpravodaje poslance hr. Chotka (str. 1686).

Čís. sněm. 669, komise pro záležitosti zemědělství o petici Rudolfa Richtra, ředitele německé rolnické školy v Českých Budějovicích za vpočítání let služebních.

Řeč zpravodaje poslance hr. Chotka (str. 1687).

Čís. sn. 670, komise pro záležitosti zemědělství o petici Betty Kozákové, odborné učitelky hospodyňského běhu při zimní hospodářské škole v Opočně, za upravení služebních poměrů.

Řeč zpravodaje poslance hr. Chotka (str. 1687).

Čís. sn. 690, komise pro záležitosti okresní a obecní o petici obecního zastupitelstva v Kralupech za zřízení okresního soudu tamže.

Řeč zpravodaje posl. Dr. Jana Dvořáka (str. 1688).

Čís. sn. 691, komise pro záležitosti okresní a obecní o petici obecního zastupitelstva v Petrovicích za zřízení okresního soudu tamže.

Řeč zpravodaje poslance Dostála (str. 1688).

III. Pátý seznam zpráv komisí o peticích:

Čís. sn. 757 komise pro záležitosti okresní a obecní o petici městské obce Semilské v příčině osvobozeni novostaveb od přirážek obecních.

Beč zpravodaje poslance Posselta (str. 1689).

Čís. sn. 758, komise pro záležitosti okresní a obecní o petici obecního úřadu v Hleďsebe Malých za vyloučeni ze soudního okresu v Kynžwartě a přiděleni k okresnímu soudu v Mariánských Lázních.

Řeč zpravodaje poslance Posselta (str. 1689).

Čís. sn. 759 komise pro záležitosti okresní a obecní o peticích městských zastupitelstev v Toužimi a Bečově, týká-

betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes und einer Bezirksvertretung in Theusing.

Rede des Berichterstatters Abg. Posselt (Seite 1690).

Ldtg. -Z. 760. Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über Petitionen mehrerer Teilhaber der landwirtschaftlichen Bezirksvorschußkassa in Neubistritz, betreffend die Bewilligung zur Verwendung und Verteilung des Stammvermögens und des Reservefondes dieser Bezirksvorschußkassa.

Rede des Berichterstatters Abg. Dostál (Seite 1691).

Ldtgs. -Z. 764. Landeskulturkommission über die Petition des Stadtrates in Königseck, betreffend die Abhaltung von Viehmärkten am bisherigen Platze.

Rede des Berichterstatters Abg. Hirž (S. 1691).

Rede des Abg. Prof. Dr. Čelakovský. (S. 1693).

Rede des Abg. Dr. Schreiner. (S. 1696). Rede des Abg. Dr. Nitsche (S. 1697). Rede des k. k. Statthalters Graf Coudenhove (S. 1697).

Rede des Abg. Dr. Prof. Čelakovský. (S. 1699)

Rede des Abg. Dr. Nitsche. (S. 1700). Schlußwort des Berichterstatters Abg. Hyrš. (S. 1700. )

Ldtgs. -Z. 765. Kommission für Bezirksund Geineindeangelegenheiten über Petitionen mehrerer Direktionen und Verwaltungen der allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten um Durchführung zeitgemäßer Reformen an den allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern im Königreiche Böhmen.

Rede des Abg. Dr. Johann Dvořák. (S. 1701).

Ldtgs. -Z. 775. Landeskulturkommission über die Petition des landw. Vereines in Kasejowitz und des Gemeindeamtes in Cehnitz um Vermehrung des technischen Personales beim technischen Bureau des Landeskulturrates.

Rede des Berichterstatters Abg. Mayer (S. 1704).

Ldtgs. -Z. 777 Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Vorstehung der Stadt Čáslau, betreffend die Bewilligung zur Einhebung einer Getränkeumlage auf die Dauer von 1 2 Jahren. Rede des Berichterstatters Abg. Dr. Steidl. (S. 1704).

jících se zřízení okresního zastupitelstva v Toužími.

Řeč zpravodaje poslance Posselta (str. 1690).

Čís. sn. 760, komise pro záležitosti okresní a obecní o peticích, více podílníků okr. hosp záložny v Nové Bystřici, týkající se povolení ku rozdělení a upotřebení jmění a reservního fondu této okresní hospodářské záložny.

Beč zpravodaje poslance Dostála (str. 1691).

Cis. sn. 764, komise pro záležitosti zemědělství o petici městské rady v Kumžáku ve příčině odbývání trhů na dobytek na dosavadním místě.

Řeč zpravodaje posl. Hyrše (str. 1 691).

Řeč posl. prof. dra Čelakovského (str. 1693).

Řeč posl. dra Schreinera (str. 1696).

Řeč posl. dra Nitsche (str. 1697).

Řeč c. k. místodržitele hrab. Coudenhove (str. 1697).

Řeč posl. prof. dra Čelakovského str. (1699).

Řeč posl. dra Nitsche (str. 1700). Závěrečné slovo zpravodaje posl. Hyrše (str. 1700).

Čís. sn. 765, komise pro záležitosti okresní a obecní o peticích ředitelstev a správ všeobecných veřejných nemocnic za provedeni časových reform všeobecných veřejných nemocnic v království Českém.

Řeč zpravodaje poslance dra Jana Dvořáka (str. 1701).

Čís. sn. 775, komise pro záležitosti zemědělství o peticích hospodářského spolku v Kasejovicích a obecního úřadu v Cehnicích za rozmnožení technických sil při technické kanceláři zemědělské rady.

Řeč zpravodaje poslance Mayera (str. 1704).

Čís. sn. 777, komise pro záležitosti okresní a obecní o petici představenstva

Ldtgs. -Z 779 Kommission für Bezirks- u. Gemeindeangelegenheiten über die Petitionen der Gemeinden Einsiedel und Buschullersdorf um Ausscheidung dieser Gemeinden aus dem Bezirke Friedland und Zutheilung zum Bezirke Reichenberg.

Rede des Berichterstatters Abg. Milner

(S. 1705).

Ldtgs. -Z. 780. Landeskulturkommission über die Petition des Architekten- und Ingenieur-Vereines in Prag betreffend, die nötige Reform des kulturtechnischen Dienstes.

Rede des Berichterstatters Abg. Graf Chotek. (S. 1705).

města Cáslavi ohledně povolení vybírání dávky nápojové na dobu 12 let.

Řeč zpravodaje posl. Dra. Steidla.

(str. 1704).

Čís. sn. 779 komise pro záležitosti okresní a obecní o petici obcí Einsiedlu a Buschullersdorfu za vyloučení z okresu Fridlandského a přidělení k okresu Libereckému.

Řeč zpravodaje poslance Milnera (str. 1705).

Čís. sn. 780 komise pro záležitosti zemědělství o petici spolku architektů a inženýrů v Praze za nutnou reformu kulturně-technické služby.

Beč zpravodaje posl. hrab. Chotka. (str. 1705).

Angelobungen. (S. 1706).

Praesidialmitteilung betreffend die ex praesidio den Kommissionen zugewiesenen Anträge. (S. 1706).

Anträge:

1.   des Abg. Niklseld und Genossen, betreffend die Gewährung von Unterstützungen an die Bevölkerung der durch das Hagelwetter im Juli d. I. betroffenen Bezirke (Seite 1709),

2.   der Abg. Dr. Schalk, Iro und Genossen, betreffend die Linderung des durch Elementarereignisse in den von den Abgeordneten vertretenen Bezirken des Egerlandes, West- und Nordböhmens und des deutschen Hopfenbaugebietes herbeigeführten Notstandes (Seite 1710),

3.   des Abg. Maštálka und Genossen, betreffend die Durchführung einer Landesversicherung gegen Elementarschäden (Seite 1711).

4.   (Landtagsbeschluß, daß über diese Anträge ohne Drucklegung verhandelt werden soll. )

5.   des Abg. Niesig und Genossen, betreffend die Gewährung einer Landesunterstützung für die durch eine Wasserkatastrofe geschädigten Gemeinden der Gerichtsbezirke Haida, Böhm. Leipa und Zwickau (Seite 1712),

Skládání slibů. (str. 1706).

Sdělení praesidiální v příčině návrhů komisím ex praesidio přikázaných (str. 1706).

Návrhy:

1.   posl. Niklfelda a soudr. v příčině podpor obyvatelstva v okresích postižených krupobitím v červenci t. r. (strana 1709),

2.   posl. Dr. Sohalka, Ira a soudruhů v příčině zmírnění nouze, nastalé živelními pohromami v okresu Chebském, západních a severozápadních Cechách a v obvodu německého chmelařství (strana 1710),

3.   posl. Maštálky a soudr. v příčině provedení zemského pojišťování proti živelním nehodám (str. 1711).

4. (Usnesení sněmu, že o těchto návrzích má býti jednáno, aniž by byly dány do tisku. )

5 posl. Niesiga a soudr. na udělení zemské podpory pro povodní stižené obce okresů soudních Bor, Česká Lípa a Cvikava (str. 1712),

6.   des Abg. Hovorka und Genossen, betreffend die Wasserkatastrofe in den Gemeinden des Bezirkes Wildenschwert (Seite 1712),

7.   des Abg. Pacher und Genossen, betreffend die Errichtung von Parallelklassen an der landwirtschaftlichen Landesmittelschule in Kaaden (Seite 1713),

8.   des Abg. Pacher und Genossen, betreffend den durch Hagelschlag etz. hervorgerufenen Notstand im Erzgebirge (Seite 1713),

9.   des Abg. Hovorka und Genossen, betreffend die Elementarkatastrophe in einigen Gemeinden des Bezirkes Senftenberg (Seite 1714),

10.   des Abg. Schreiter und Genossen, betreffend die Gewährung einer Notstandsunterstützung an die durch Wolkenbruch geschädigten Bewohner und Gemeinden der Bezirke Böhm. Leipa und Tetschen (Seite 1714),

11.   des Abg. Dr. Zdenko Schücker und Genossen, betreffend die Gewährung einer Unterstützung den Gemeinden der Bezirke Postelberg und Saaz (Seite 1715),

12.   des Abg. Nowak und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung einigen Gemeinden des Bezirkes Zwickau (Seite 1716),

13.   des Abg. Nowak und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung für die durch eine Wasserkatastrofe geschädigten Gemeinden des Bezirkes Böhm. Kamnitz (Seite 1716),

14.   des Abg. Nowak und Genossen auf Errichtung einer Irrenanstalt im deutschen Sprachgebiete Nordböhmens (Seite 1717),

15.   des Abg. Vinzenz Hofmann und Genossen aus Gewährung einer Unterstützung den durch Dürre in Not geratenen Landwirte der Bezirke Mies etz. (Seite 1717),

16.   des Abg. Peschka und Genossen aus Gewährung einer Staatsunterstützung an die durch Hagelschlag geschädigten Gemeinden der Bezirke Leitomischel etz. (Seite 1718),

17.   des Abg. Kubr und Genossen aus Einreihung der Bezirke Laun, Rakonitz, Neustraschitz, Pürglitz, in die Notstandsaktion (Seite 1718),

18 des Abg. Nowak und Genossen, betreffend die Regulierung des Kamnitzbaches Seite 1718),

6.   posl. Hovorky a soudr. za příčinou živelní pohromy v obcích okresu Ústí n. Orlicí (str. 1712),

7.    posl. Pachra a soudr. na zřízení parallelních tříd na hospodářské zemské střední škole v Kadani (str. 1713),

8.    posl. Pachra a soudr. v příčině nouze způsobené krupobitím v Rudohoří (str. 1713),

9.   posl. Hovorky a soudr. za příčinou živelní pohromy v obcích okresu Žamberského (str. 1714),

10.   posl. Schreitra a soudr. na udělení zemské podpory obcím okr. Českolipského a Děčínského průtrží mračen postiženým (str. 1714),

11.    posl. Dr. Zd. Schückra a soudr. na udělení podpory obcím okresu Postoloprtského a Žateckého (str. 1715),

12.   posl. Nowaka a soudr. na udělení podpory několika obcím okresu Cvikavského (str. 1716),

13.   posl. Nowaka a soudr. na poskytnutí podpory obcím okr. Českokamenického živelní pohromou stíženým (str. 1716),

14.   posl. Nowaka a soudr. na zřízení ústavu pro choromyslné v německém území severočeském (str. 1717),

15.   posl. O. Hofmanna a soudr. na poskytnutí podpory rolníkům suchem postiženým v okresích Stříbro atd. (str. 1717),

16.   posl. Peschky a soudr. na poskytnutí státní podpory krupobitím poškozeným obcím okresu Litomyšlského atd. (str. 1718),

17.   posl. Kubra a soudr. na zařadění okresů Louny, Rakovník, Nové Strašecí, Křivoklát do nouzové akce vedené na prospěch okresů živelní pohromou poškozených (str. 1718),

18.    posl. Nowaka a soudr. na regulování potoka Kamenického (str. 1718),

19. des Abg. P. Blahovec und Genossen, betreffend die Elementarschäden in den Bezirken Strakonitz und Wollin (Seite 1719),

20. des Abg. Feierfeil und Genossen aus Unterstützung der durch Dürre beschädigten Landwirte in den Gerichtsbezirken Pfraumberg und Tachau (Seite 1719),

21.     des Abg. Hyrš und Genossen aus Errichtung einer Landesversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen (Seite 1720),

22.    des Abg. Chaloupka und Genossen aus Gewährung einer Unterstützung den durch Hagelschlag geschädigten Gemeinden des Bezirkes Reichenau a. K. (Seite 1720),

23.   des Abg. Dr. Lad. Dvořák und Genossen, betreffend die regelmäßige Einberufung des Landtages des Königreiches Böhmen (Seite 1720),

24.     des Abg. Dr. Eppinger, Dr. Bachmann und Genossen auf Annullierung der Wahl des Kanonikus bei dem Präger Metropolitan-Domkapitel Dr. Schuster (Seite 1721),

25. des Abg. Größl und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung den durch Hagelschlag betroffenen Gemeinden Neuern, Hartmanitz, Schüttenhofen, Bergreichenstein und Winterberg (Seite 1721),

19.   posl. P. Blahovce a soudr. za příčinou živelní pohromy v okresu Strakonickém a Volyňském (str. 1719),

20.   posl. Feierfeila a soudr. na podporu suchem poškozených rolníků v okresu Přímda a Tachov (str. 1719),

21.   posl. Hyrše a soudr. na zřízení zemské pojišťovny pro král. České (str. 1720),

22.   posl. Chaloupky a soudr. na podporu obcím pol. okresu Rychnova n/K. krupobitím postiženým (str. 1720),

23.   posl. Dr. Lad. Dvořáka a soudr. v příčině řádného svolání sněmu král. Českého (str. 1720),

24.  posl. dra Eppingra, dra Bachmanna a soudr. na zrušení volby kanovníka při pražské metropolitní kapitule dra Schustra (str. 1721),

25.   posl. Grössla a soudr. na udělení podpory krupobitím postiženým obcím Nýřany, Hartmanice, Sušice, Kašperské Hory a Vimperk (str. 1721),

26.   des Abg. Komárek und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung den Grundbesitzern in einigen Gemeinden des Pardubitzer Bezirkes (Seite 1721),

27.     des Abg. Zázvorka und Genossen aus Gewährung einer Unterstützung den Grundbesitzern in einigen Gemeinden des Bezirkes Hořic (Seite 1722),

28.     des Abg. Trautzl und Genossen auf Ausbau einer Verbindungsstraße zwischen der Gemeinde Göhren, Rascha und Zettel und dem Flachlande (Seite 1722),

26.   posl. Komárka a soudr, na udělení podpory držitelům pozemků v některých obcích okresu Pardubického (str. 1721),

27.   posl. Zázvorky a soudr. na udělení podpory držitelům pozemků v některých obcích okresu Hořického (str. 1722),

28.   posl. Trautzla a soudr. na zřízení spojovací silnice mezi obcemi Klíny., Rascha a Četl a nížinou (str. 1722),

Interpellationen an den Statthalter:

1.     des Abg. Dr. Bachmann und Genossen, betreffend die Besetzung einer Kanonikusstelle bei dein Prager Metropolitan-kapitel (Seite 1723),

2. des Abg. Dr. Lad. Dvořák, Herman Janda und Genossen, betreffend die Verletzung

Dotazy k místodržiteli:

1.   posl. Dra. Bachmanna a soudruhů v záležitosti obsazení místa kanovníka při metropolitní kapitole v Praze (str. 1723),

2.    posl. Dr. Lad. Dvořáka, Heřm. Jandy a soudr, v záležitosti porušení

von Stremayr'schen Sprachenverordnungen durch die k. k. Bezirkshauptmannschaft in Aussig a. E. (Seite 1723),

2. des Abg. Maštálka und Genossen in Angelegenheit der Durchführung der Regulation von böhmischen Flüssen (Seite 1724),

4. des Abg. Dr. Šamánek in Angelegenheit der Verhältnisse bei der böhmischen öffentlichen Volksschule in Reichenberg (Seite 1724).

Bekanntgabe der Tagesordnung der XXIX. Sitzung (Seite 1726).

Stremayerových nařízení c. k. okresním hejtmanstvím v Ústí n. L. (str. 1723),

3.   posl. Maštálky a soudr. v záležitosti provedení regulací řek českých (str. 1724),

4.   posl. Dra. Šamánka a soudr. v záležitosti poměrů při české veřejné škole obecné v Liberci (str. 1724).

Oznámení denního pořádku XXIX. schůze (str. 1726).

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 20 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Albert Werunsky und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Exzell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove und der k. k. Hofrat Heinrich, Vojáček.

Schůze začala v 11 hod. 20 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, JUDr. Albert Werunsky a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. dvorní rada Jindřich Vojáček.

Nejv. maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednaci protokoly XXVI. a XXVII. sezení sněmu ze dne 29. a 30. prosince 1902 nebyly dosud schváleny. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a dovolím si v příštím sezení učiniti dotaz, zdali proti obsahu těchto protokolů má někdo nějakou námitku.

Die Geschäftsprotokolle der XXVI. und XXVII Landtagssitzung vom 29. und 30. Dezember sind noch nicht agnosziert. Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung erlauben, die Frage zu stellen, ob jemand zu denselben eine Bemerkung zu machen hat.

Slavný sněme! Jest mou truchlivou povinnosti, bych upozornil slavný sněm na dva případy bolestné, které nastaly úmrtím dvou pánů členů našeho sněmu.

Ich habe die traurige Pflicht, das hohe Haus darauf aufmerksam zu machen, daß in der Zeit, welche uns von der letzten Sitzung trennt, zwei werte Mitglieder des hohen Hauses mit Tod abgegangen sind.

Der Herr Abg. Graf Hartig ist am 21. August dieses Jahres aus dem Leben geschieden. Sie alle, meine Herren, welche diesen unseren Kollegen näher gekannt haben, werden mit mir darüber übereinstimmen, daß mit ihm ein edler und verdienter Mann in das Jenseits berufen worden ist.

Er hat, wenn er auch im öffentlichen Leben keine weitgehende, hervorragende Rolle gespielt.

dennoch in einem nicht unbedeutenden Wirkungskreise verdienstvoll gewirkt und wir sind alle schuldig, anzuerkennen, daß für die näheren Angehörigen, für die Familie, für alle diejenigen, welche ihm näher standen, und für alle diejenigen, welche ihn in seinem Wirken gekannt haben, es als ein überaus schmerzliches Ereignis betrachtet werden muß, daß dieser Mann im kräftigsten Mannesalter aus dem Leben geschieden ist.

Sie alle, meine Herren, werden gewiß mit mir darin übereinstimmen, daß wir dem verstorbenen Grafen Hartig ein treues Andenken bewahren werden.

Dne 22. září, tedy před krátkou dobou došla nás truchlivá zvěst, že p. Alfons hrabě Paar v Lublani, tedy vzdálen od své vlasti, byl na věčnost povolán. Zemřel poměrně v mladistvém věku a zajisté vy všichni, pánové, se mnou souhlasíte, pravím-li, že každý, koho došla zpráva o jeho úmrtí, byl dojat touto neočekávanou smrtí váženého našeho kolegy. Mohli jsme všichni očekávati, že tento mladý, svěží muž prokáže své vlasti ještě mnoho dobrých služeb. Bohužel byl však na věčnost povolán, a my všichni truchlíme nad jeho rovem.

Slavný sněm již ze svých křesel povstal a mám za to, že mohu to považovati za souhlas, by soustrasti s úmrtím obou mnou jmenovaných pánů byl dán výraz v protokolu dnešního sezení.

Das hohe Haus hat sich von seinen Sitzen erhoben und ich betrachte es als ein


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP