Pondělí 18. února 1867

Josefa Ranka, sekretáře z Vídně, a 1 pro pana Antonína Fülleky. c. k. okresního v Domažlicích, hlasovali.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel ledy pan JUDr. Jakub Škarda,

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Jakuba Škardy za poslance obcí venkovských okresu Domažlického a Novo-Kdyňského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Jakob Škarda als Abgeordneten für die Land-Gemeinden der Amtsbezirke Taus, Neugedein, als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandbmarschall: Bitte Diejenigen Herren, welche einveistanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht)

Přísedící zem. výb. Havelka čte: K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Litomyšle a Poličky, dostavilo se z 782 k volení, oprávněných voličů 622, z nichž 313 pro pana Jana Janouše, purkmistra v Litomyšli a 309 pro p. JUDra. Adolfa Skopce v Praze hlasovali.

Ježto pan Jan Janouš nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Jana Janouše, purkmistra v Litomyšli, za poslance měst Litomyšle a Poličky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit H. Johann Janouš mit absoluter Majorität gewählt erscheini und die Wahl vollkommen gesetzmäßig, vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Janoušek, Bürgermeister in Leitomischl, zum Abgeordneten der Stadt Leitomischl und Polička agnosziren und den Gewählien zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Přísedící zem. výb. Havelka čte: K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Vysokého Mýta, Skutče a Hlinska dostavilo se z 803 k volení oprávněných voličů 291, z nichž 243 hlasovali pro pana Aloisia Šemberu ve Vídni: 48 hlasů připadlo panu Paplerovi.

Ježto proti léto volbě námitky není, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Aloisia Šembery za poslance měst Vysokého Mýta. Skutče a Hlinska za. platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit H. Alois Čembera mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Alois Čembera zum Abgeordneten der Städte Hohenmauth, Skuč und Hlinsko agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die einverstanden sind mit dem Antrage, die Hand außuheben.. (Geschieht. )

Přísedící zem. výb. Havelka čte: K volbě poslance do sněmu, konané dne 24. ledna 1867 pro volební okres měst Lomnice, Nové Paky a Sobotky, dostavilo se z 405 k volení oprávněných voličů 97. kteří vesměs pro pana Vojtěcha Fingerhuta z Prahy hlasovali.

Ježto pan Vojtěch Fingerhut jednohlasně zvolen byl a volba řádne se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Vojtěcha Fingerhuta za poslance měst Lomnice, Nové Paky a Sobotky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit H. Adalbert Fingerhut einhellig gewählt erscheint und die Wahll vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Adalbert Fingerhut zum Abgeordneten der Stadt Lomnic, Neupaka und Sobotka agnosziren und den Erwählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand außuheben. (Geschieht)

Přísedící zemského výboru Havelka čte:

K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres města Kolína dostavilo se z 352 k volení oprávněných voličů 146. z nichž 144 pro pana Josefa. Götzla,, purkmistra v Karlině, a dva pro pana Karla Židlického hlasovali.

Ježto pan Josef Götzl nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl, a volba řádně se konala, dovaluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Götzla za poslance města Karlina za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit Herr Josef Götzl mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahläkten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Götzl zum Abgeordneten der Stadt Karolinenthal agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Bitte diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přísedící zemského výboru Havelka čte:

K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres města Písku dostavilo se z 724 k volení oprávněných voličů 414, z nichž 412 pro pana Tomáše Šobra, purkmistra v Písku, a dva pro pana Urbana, c. k. místodržitelského radu v Písku hlasovali.

Ježto pan Tomáš Šobr nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl, a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Tomáše Šobra za poslance města Písku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit Herr Thomas Šobr mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Standesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Thomas Šobr zum Abgeordneten der Stadt Písek agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zemsk. výb. Havelka:

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu, konané dne 24. ledna 1867, pro volební okres venkovských obcí okresu Semilského a Železnobrodského dostavili se všichni k volení oprávnění voličové v počtu 77, kteří jednohlasně pro pana dra. F. Lad. Riegra hlasovali.

Pan dr. Lad. Riegger jest tedy jednohlasně do sněmu zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. F. Lad. Riegra za poslance obcí venkovských okresů Semilského a Železnobrodského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit Herr Dr. F. Lad. Rieger mit ab? soluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. F. Lad. Rieger zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Semil-Eisenbrod agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hände zu erheben. (Geschieht. )

Se. Excellenz der Herr Oberstlandmarschall entfernt sich und dessen Stellvertreter Dr. Bělský übernimmt den Vorsitz.

Zpravodaj přís. zemsk. výb. Havelka:

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu, konané dne 24. ledna 1867 vykonané, pro volební okres venkovských obcí okresů Novo-Bydžovského a Chlumeckého dostavilo se z 95 po zákonu zvolených voličů 94, kteří jednohlasně volili pana dra. Jana Jeřábka z Prahy.

Ježto proti volbě této není žádné závady, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu dra. Jana Jeřábka za poslance obcí venkovských okresů NovoBydžovského a Chlumeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Johann Jeřábek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Neubydžow-Chlumec agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter Dr. Bělský: Ich bitte diejenigen Herren, welche zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Oberstlandmarschall-Stellvertreter: Der Antrag ist angenommen.

(Se. Erc. Herr Oberstlandmarschall übernimmt den Vorsitz. )

Zpravodaj přís. zemsk. výb. Havelka:

Slavný sněme: Od venkovských obcí okresů Milevského, Sedleckého a Bechyňského, jímž náleží, aby volili jednoho poslance k sněmu, zvoleno jest za tím účelem 145 voličů. Z těchto jeden byl ve dvou obcích za voliče zvolen (pan Novák z Prčic a tudy dvakráte uveden co volič v seznamu voličů, totiž jednou k č. 86, podruhé k č. 105 téhož seznamu). Při volbě poslance však, kteráž odbývala se dne 24. ledna tohoto roku v Milevsku, usnesla se volební komise k námitce od jednoho voliče proti neprávnosti této učiněné jednohlasně na tom, že pan Matěj Novák má voliti jen jednou a sice podle §. 16. odst. 4. řádu volení k sněmu jakožto volič obce, v které řádně bydlí. Touto opravou stalo se, že volbě poslance pro tento volební okres oprávněno bylo na místě 145 jen 144 voličů.

Ku konání volby poslance dostavilo se 142 voličů, od nichž obdržel pan Karel Faber z Bechyně 92 hlasů, pan Josef Smrt z Hrejkovic 34 hlasů, pan Matěj Racek z Kostelce 8, velebný pán Vilém Kremer 7 hlasů a pan Karel Walter z Bechyně. 1 hlas; zvolen tudíž jest nadpoloviční většinou hlasů pan Karel Faber.

Proti způsobu, jakým volba konána byla, není žádné námitky, pročež zemský výbor navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Karla Fábra za poslance venkovských obcí v okresu Milevském, v Sedleckém a Bechyňském uznati za platnou a zvoleného připustiti ke sněmu.

Nachdem gegen den Wahlvorgang ein gesetzlicher Anstand nicht vorliegt, so veehrt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn K. Faber als Abgeordneten der Landgemeinden in den Amtsbezirken Mühlhausen, Sedlec, Bechiň als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Ich bitte diejenigen Herren, die einverstanden sind, die Hände aufzubeben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. Havelka čte: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Chrudíma a Heřmanova městce dostavilo se z 754 k volení oprávněných voličů 527, z nichž 378 pro pana dr. Karla Rotha, 148 pro p. dr. Julia Grégra a 1 pro rytíře Grimma, advokáta v Praze, hlasovali.

Ježto pan dr. Karel Roth nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dr. Karla Rotha za poslance měst Chrudíma a Heřmanova městce za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Da hiemit Herr Dr. Karl Roth mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Karl Roth zum Abgeordneten der Stadt Chrudim und Heřmauměstec agnogziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Graf Ottokar Czernin!

L. -A. -B.: Graf Ottokar Czernin liest:

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Královéhradeckého a Nechanického dne 24. ledna 1867 předsevzaté dostavilo se všech 116 po zákonu zvolených voličů, z nichž jich 108 pro pana Josefa Wenziga, školního radu v Praze, a 8 pro Krystiána Stefana, c. k. professora v Královém Hradci hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Josef Wenzig, c. k. školní rada.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Wenziga, c. kr. školního radu za poslance obcí venkovských okresů Královéhradeckého a Nechanického za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesauschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Wenzig, k. k. Schulrath, als Abgeordneten für die Land-Gemeinden der Amtsbezirke Königgrätz und Nechanitz als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte diesenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. hrabě Ottokar Černín čte: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Pardubic, Holic-Přeloučského, dne 24. ledna 1867 odbývané, dostavilo se ze 148 po zákonu zvolených voličů 144, z nichž jich 109 pro pana Václava Poura, 33 pro p. Jana Žáka, doktora v. p., 1 pro p. Václava Bubeníka a 1 pro p. Jana Jarkovského hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Václav Pour, mlynář na Valech.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor túto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Václava Poura, mlynáře ve Valech, za poslance obcí venkovských okresů Pardubic, Holic-Přeloučského, za platnou uznati a zvoleného k s sněmu českému připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herren Wenzel Pour, Müller aus Walle, als Abgeordneten für die Land-Gemeinden der Amtsbezirke Pardubitz, Holitz und Přelauč als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. hrabě Ottokar Černín čte: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Pelhřimovského, Pacovského, Kamenického a Počáteckého dostavilo se ze 192 po zákonu zvolených voličů 188, z nichž jich 142 pro pana dr. Františka Králerta, měšťanostu v Pelhřimově, 46 pro pana profesora Jakuba Škodu hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel ledy pan dr. František Kralert.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana dr. Františka Kralerta za poslance obcí venkovských okresů Pelhřimovského, Pacovského, Kamenického a Počáteckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Da gegen diesen Wahlakt kein Anstand obwaltet, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Franz Kralert als Abgeordneten für die LandGemeinden der Amtsbezirke Pilgram, Patzau, Kamenitz und Počátek als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulaffen.

-Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht. )

Berichterstatter L. -A. -B. Graf. Ottokar C z e rn i n liest: Hoher Landtag! Zu der am 24. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahtvezirk der Landgemeinden der Amtsbezirke Dauba und Wegstädtl sind sämmtliche 83 ordnungsmäßig gewählte Wahlmänner erschienen und es haben hievon 74 für den Herrn Med. Dr. Anton Schöder in Dauba, 8 für H. Anton Peith und 1 für H. Karl Wohlrab gestimmt, so daß H. Med. Dr. Anton Schober mit absoluter Majorität gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so hat der Landesausschuß die Ehre, die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. Med. Dr. Anton Schöder als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Dauba und Wegstädtl als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu p. med. dra. Antonína Schödera za poslance obcí venkovských okresů Dubského a Stětského za platnou uznali a zvoleného k sněmu českému připustiti.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich bitte diejenigen Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht. )

Berichterstatter L. -A. -B. Graf Ott. Černin

(liest: )

Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Georgswalde und Königswalde sind von 277 Wählern 125 erschienen, von denen 124 für den Hrn. Dr. Josef Schrott, k. k. Professor in Prag, und 1 für den Hrn. Wenzel Karl, Dechant in Königswalde, gestimmt haben.

Da hiemit Hr. Professor Dr. Josef Schrott mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig, vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Josef Schrott zum Abgeordneten der Stadtund Industrialorte Georgswalde und Königswalde agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu dra. Josefa Schrotta za poslance měst a průmyslových míst Georgswalde a Königswalde za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Es geschieht. )

Zpravodaj přís. zem. výb. hr. Ottokar Černín (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst Mnichova Hradiště, Turnova a Bělé dostavilo se z 477 k volení oprávněných volitelů 328, z nichž 179 pro pana dra. Karla Matuše v Mladé Boleslavi a 149 pro p. Jana Krouského z Katusic hlasovalo. Při léto volbě usnesla se komise volební čtyřmi proti třem hlasům, že připustí odevzdávání hlasů skrze plnomocníky, proti kterémuž usnesení menšina komise protest zadala a zeměpanský komisař námitky činil. Nehledíc na hlasy plnomocenstvím žen k volbě oprávněných dané, vykonalo následkem tohoto usnesení komise volební 8 mužských voličů právo volicí skrze plnomocníky, z nichž Masovali 2 pro pana dra. Karla Mattuše a 6 pro p. Jana Krouského.

Ačkoliv tento způsob volební jest nezákonnitý a oněch 8 hlasů považováno musí být jakoby ani odevzdány nebyly, má výbor zemský za to, hledě na okolnost, že výsledek se tím nemění, potahmo že i v tomto případě p. dr. Karel Mattuš absolutní většinu hlasů má, předložiti tento akt slavnému sněmu s návrhem:

Slavný sněm račiž volbu p. dra. Karla Mattuše za poslance měst Mnichova Hradiště, Turnova a Bělé za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Karl Mattuš zum Abgeordneten der Städte Münchengrätz, Turnan und Weißwasser agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit der Agnoszirung einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

L. -A. -Beisitzer Ottokar Graf Černin (liest: )

Hoher Landtag! Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Strakonitz, Schüttenhofen und Wodnian sind von 809 Wählern 270 erschienen, von denen 269 für den Hrn. Dr. Anton Majer, Professor in Prag, und 1 für Hrn. Dr. Gustav Schewčík in Strakonitz gestimmt haben.

Da hiemit Hr. Dr. Anton Majer mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesauschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Anton Majer zum Abgeordneten, der Städte Strakonitz, Schüttenhofen und Wodnian agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Ježto p. dr. Antonín Maier nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se vykonala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Antonína Maiera za poslance měst Strakonic, Sušic a Vodňan za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage des Landesausschusses einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. )

L. -A. -B. Ottokar Graf Černín (liest):

Am 4. Februar I. J. wurde die Wahl von 16 Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkörper der Fideikommißbesitzer vorgenommen.

Bei dieser Wahl haben sich von 50 Wahlberechtigten 32 theils persönlich, theils durch Bevollmächtigte betheiligt und es stellt sich die absolute Stimmenmehrheit mit 17 Stimmen heraus.

Bei der Abstimmung erhielten die Herren: Se. Durchlaucht Fürst Ferd. Kinský, Se. Durchlaucht Fürst Moriz Lobkowitz, Se. Durchlaucht Fürst Jof. Ab. Schwarzenberg, Graf Jaroslav Sternberg je 31 Stimmen; die Herren Se. Durchlaucht Fürst Joh. Adolf Schwarzenberg, Se. Durchlaucht Fürst Mar Fürstenberg, Se. Erlaucht Graf Franz Harrach, Se. Erlaucht Graf Erwein Schönborn, Herr Graf Jaromir Černín, Herr Graf Josef Rostitz, Se. Excellenz Graf Friedrich Thun, Se. Excellenz Graf Leo Thun und Herr Graf Theodor Thun je 30 Stimmen; die Herren: Graf Georg BouquoiLonqueval, Graf Rudolf Chotek, Graf Joh. Kolowrat-Krakowský je 29 Stimmen; ferner die Herren: Se. Durchlaucht Fürst Karl Schwarzenberg 4, Oktavian Graf Kinský 3; die Herren: Se. Erlaucht Graf Johann Harrach, Graf Althan, Se. Durchlaucht Fürst Colloredo-Mannsfeld, Graf Kokořova, Se. Excellenz Graf Erwein Rostitz, Se. Durchlaucht Fürst Kamill Rohan, Graf Franz Salm, Graf Oswald Thun, Graf F. Wallis je 2 und die Herren: Graf Wratislav, Se. Durchlaucht Herzog Beaufort, Graf Clam-Gallas, Graf Khuenburg, Se. Durchlaucht Fürst Ferdinand Lobkowic, Graf Desfours und Karl Freiherr von Weidenheim je 1 Stimme.

Da hiemit die Herren: Se. Durchlaucht Fürst Ferdinand Kinský, Se. Durchlaucht Fürst Moriz Lobkowic, Se. Durchlaucht Fürst Jos. Ad. Schwarzenberg, Graf Jaroslaw Sternberg, Se. Durchlaucht Fürst Joh. Adolf Schwarzenberg, Se. Erlaucht Graf Franz Harrach, Se. Erlaucht Graf Erwein Schönborn, Graf Jaromír Černín, Graf Josef Rostitz, Se. Excellenz Graf Friedrich Thun, Graf Theodor Thun, Se. Excellenz Graf Leo Thun, Graf Georg Bouquoi, Se. Durchlaucht Fürst Mar Fürstenberg, Graf Rudolf Chotek und Graf Johann Kolowrat-Krakowský mit absoluter Majorität gewählt erscheinen und da gegen den Vorgang bei der Wahl und deren Resultat keine Einsprache erhoben wurde, erlaubt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle die am 4. Februar I. J. stattgesundene Wahl von 16 Abgeordneten aus dem Wahlkörper der Fideikommißbesitzer als giltig anerkennen und die Gewählten zum böhmischen Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž dne 4. února r. t. vykonanou volbu 16. poslanců z volicího sboru držitelů statků svazkem svěřenským zavazených za platnou uznati a zvolení do sněmu českého připustiti.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht).

L. -A. -B. Ottokar Graf Černín (liest):

Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Winterberg, Prachatitz und Wallern, sind von 835 Wählern 422 erschienen, von denen 421 für den Herrn Dr. Johann Kiemann Landesadvokaten in Prag und 1 für Hrn. Dr. Ernst Mayer in Prachatitz gestimmt haben.

Da hiemit Herr Dr. Johann Kiemann mit absoluter Majortät gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Johann Riemann zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Winterberg, Prachatitz und Wallern agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu pana dr. Jana Kiemana za poslance mest a průmyslných míst Vimberka, Prachatic a Volarů za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte diejenigen Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht).

L. -A. -B. Ottokar Graf Černín (liest):

Zu der am 30. Jäner 1867 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Rochlitz und Starkenbach sind von 375 Wahlern 185 erschienen, von denen 184 für den Hrn. Josef Linke, Kaufmann in Ober-Rochlitz und 1 für Hrn. Gottstein, Bürgermeister in Rochlitz gestimmt haben.

Da Hr. Josef Linke, mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, beehrt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Josef Linke zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte zu Rochlitz und Starkenbach agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Ježto volba bezzavádně vykonána byla a pan Josef Link nadpoloviční většinu hlasů obdržel, dovoluje sobe zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu, pana Josefa Linke za poslance měst a průmyslových míst Roketnice a Jilemnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP