Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Politika agrární

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 56/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2001Zpráva a jinéVzato na vědomí
 61/0 V. n. z. o Státním zemědělském intervenčním fondu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 128/2003 Sb.
 140/0 Podpůrné programy zemědělství pro rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 223/0 Inf.vl. o přijat. opatřeních k zajiš. stability v zeměděl.Zpráva a jinéVzato na vědomí
 350/0 Novela z. o zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 85/2004 Sb.
 375/0 Návrh zákona o nájmu zemědělské půdy Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 427/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 490/0 Podpůrné programy zemědělství pro rok 2004Zpráva a jinéSchválena
 626/0 V.n.z. o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdyVládní návrh zákonaSchváleno, 94/2005 Sb.
 723/0 Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2003Zpráva a jinéSchválena
 735/0 Novela z. o válečných veteránech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 190/2005 Sb.
 754/0 Sen.n.z. o spotřebních daních - RJ Senátní návrh zákona Schváleno, 693/2004 Sb.
 770/0 Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2005 Sb. m. s.
 771/0 Zpráva o stavu zeměděl. za rok 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 815/0 Návrh rozpočtu Stát. zeměd. intervenčního fondu 2005Zpráva a jinéSchválena
 817/0 Dotační programy zemědělství 2005Zpráva a jinéSchválena
 846/0 Novela z. stát. zem. intervenčním fondu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 441/2005 Sb.
 951/0 Novela z. o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 553/2005 Sb.
 1091/0 Zpr. o stavu zemědělství za rok 2004Zpráva a jinéVzato na vědomí
 1174/0 Návrh rozpočtu Stát. zemědělského intervenčního fondu 2006Zpráva a jinéSchválena

1 2ISP (příhlásit)