Sněmovní tisky
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 58 tisků. (3. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 704/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 736/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 738/0 Novela z. - daňový řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 749/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 891/0 N.z. o České komoře všeobecných a dětských sester Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 938/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 50/2021 Sb.
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1039/0 N.z. - odškodňovací zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1165/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1211/0 N.z. o úpr. v obl. pojist. na veř. zdr. pojištění v r. 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1212/0 N.z. o úprv. v obl. pojist. na soc. zabezpečení v roce 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1215/0 Novela z. o nemocenském pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1249/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1275/0 Novela z. - transplantační zákon - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

1 2 3ISP (příhlásit)