Sněmovní tisky
Ladislav Šustr - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 158/0 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 177/2003 Sb.
 228/0 N. z. o sdružování v pol. stranách a pol. hnutích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 534/0 N.z. o přev.majetku z vlast.ČR do vlastnictví krajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2004 Sb.
 542/0 Novela z. o sdruž. v politických stranách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 556/2004 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 625/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/2006 Sb.
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 826/0 Novela z. o podpoře sportu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 219/2005 Sb.
 828/0 Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona Schváleno, 135/2006 Sb.
 949/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
 980/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1012/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona Vráceno
 1027/0 Novela z. o příslušnících československé armády v zahraničí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)