Sněmovní tisky
JUDr. Eva Dundáčková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 219/0 Návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 105/2000 Sb.
 359/0 Novela Ústavy ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 401/0 Novela trestního zákona Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 415/0 Návrh zákona o elektronickém podpisu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 227/2000 Sb.
 599/0 Novela trestního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 405/2000 Sb.
 600/0 Novela zákona o konkursu a vyrovnání - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 214/2000 Sb.
 605/0 Návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 606/0 Novela zákona o soudech a soudcích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 665/0 Novela zákona o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 147/2001 Sb.
 725/0 Návrh zákona o soudních exekut. - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 120/2001 Sb.
 790/0 Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám Poslanecký návrh zákona Schváleno, 255/2001 Sb.
 945/0 Návrh novely zákona o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 947/0 Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 284/2002 Sb.
 978/0 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání Poslanecký návrh zákona Vráceno prezidentem
 980/0 Návrh novely zák. o matrikách, jménu a příjmení Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 1002/0 Návrh novely zákona o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 1011/0 Návrh novely zákona o pohřebnictví - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 479/2001 Sb.
 1049/0 Návrh zákona o registrátorech Poslanecký návrh zákona Vráceno
 1051/0 Návrh novely zákona o auditorech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 209/2002 Sb.
 1118/0 Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava

1 2ISP (příhlásit)