Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Celkem nalezeno 51 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 174/0 Návrh na vydání ústavního zákona o zřízení VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 344/0 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a PrahyVládní návrh zákonaSchváleno, 130/2000 Sb.
 351/0 Novela zákona o VÚSC Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 818/0 Novela zákona o vytvoření VÚSC Poslanecký návrh zákona Schváleno, 176/2001 Sb.
 895/0 Novela úst. zák. zastup. Ostravského kraje o VÚSC Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět v 1. čtení
 904/0 Návrh novel zák. o rozpočtech obcí, krajů a hl.m. Praze Poslanecký návrh zákona Schváleno, 450/2001 Sb.
 934/0 Novela zákona o rozpočtovém určení daní Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět
 974/0 Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 483/2001 Sb.
 1151/0 Vl. z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obceVládní návrh zákonaSchváleno, 290/2002 Sb.
 1157/0 Vládní návrh zákona o krajíchVládní návrh zákonaSchváleno, 231/2002 Sb.
 1161/0 Vládní návrh zák. o vymezení hranic krajůVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 1162/0 V. zák. o úřednících územních samospráv. celků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 312/2002 Sb.
 1213/0 Návrh zák. JM kraje na změnu hranic krajů Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1257/0 N. z. o kompetencích st. správy a samospr. ve zdravotnictví - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Organizační výbor
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 29/0 Návrh novely zákona o územním členění státu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 216/0 Vládní návrh zákona o převodu nepotřebného voj. majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2003 Sb.
 243/0 N. z. o obcích (obec. zříz.), o krajích (krajské zříz.) Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 244/0 N. z. o státní správě a samosprávě ve školství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 467/0 Novela z. o krajích Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 216/2004 Sb.
 595/0 Novela z. o krajích (krajské zřízení) Poslanecký návrh zákona Organizační výbor

1 2 3ISP (příhlásit)