Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Díla audiovizuální

Celkem nalezeno 12 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 506 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 510Usnesení Organizačního výboru 
 510 Zákon o podm. výroby, šíření a archiv. audiovizuálních dělVládní návrh zákonaSchváleno, 273/1993 Sb.
 522 Návrh usnesení, kterým se zkracuje lhůta k projednání T 510Usnesení Organizačního výboru 
 563 Společná zpráva k T 510Společná zpráva výborů 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 239/0 Vládní návrh zák., kterým se mění a doplňuje zák. č. 35/1965Vládní návrh zákonaNepřijato
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 524/0 Zák. o podmín. výroby, šíření a archiv. audiovizuál. dělVládní návrh zákonaZamítnuto v 2. čtení
 920/0 Vl. zák. o podmínkách výroby, šíření audiovizuálních dělVládní návrh zákonaVráceno
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 855/0 Novela z. o podmínkách audiovizuálních dělVládní návrh zákonaSchváleno, 249/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 894/0 Vl.n.z. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 132/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 620/0 Vl.n.z. o audioviziVládní návrh zákonaSchváleno, 496/2012 Sb.
 757/0 Novela z. o obcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 547/0 Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 139/2016 Sb.


ISP (příhlásit)