Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Pozemkový fond

Celkem nalezeno 84 tisků. (1. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 298 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR pro rok 1993Zpráva a jiné 
 971 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu na r. 1994Zpráva a jinéSchválena
 1709 Výroční zpráva a Roční uzávěrka Pozemkového fondu za rok 199Zpráva a jinéSchválena
 1710 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1995Zpráva a jinéSchválena
 2039/0 Zákon - novela z. o Pozemkovém fondu České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 2048/0 Zákon - novela z. o podmínkách převodu majetku státuVládní návrh zákonaVráceno
 2117/0 Rozpočet Pozemkového fondu ČR na rok 1996Zpráva a jinéČtení
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 45/0 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR a stanovisko vládyZpráva a jinéSchválena
 74/0 Výroční zpráva o činnosti Poz. fondu ČR a Roční závěrkaZpráva a jinéSchválena
 244/0 Vládní návrh zák., kterým se doplň. zák. ČNR č. 500/1990 Sb.Vládní návrh zákonaSchváleno, 161/1997 Sb.
 256/0 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR a Roč.úč..Zpráva a jinéSchválena
 308/0 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půděVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
 337/0 Návrh zákona o převodu zemědělských a lesních pozemkůVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 360/0 Návrh novely z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech...Vládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 6/0 Zpráva o činnosti Pozemkového fondu za rok 1997Zpráva a jinéSchválena
 25/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění z.č.500/1990 Sb...Vládní návrh zákonaSchváleno, 269/1998 Sb.
 31/0 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb Poslanecký návrh zákona Schváleno, 95/1999 Sb.
 41/0 Návrh zákona o podmínkách převodu zeměděl. a les. pozemků Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 46/0 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998Zpráva a jinéSchválena
 63/0 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999Zpráva a jinéSchválena

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)