Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Obchod a služby

Celkem nalezeno 57 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1563 Zákon - novela zákona o ochraně spotřebitele - vládníVládní návrh zákonaSchváleno, 104/1995 Sb.
 1568 Návrh na upuštění od projednávání zásad k T 1563Usnesení Organizačního výboru 
 1704 Společná zpráva k T 1563Společná zpráva výborů 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 236/0 Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu zp. vadností výrVládní návrh zákonaSchváleno, 59/1998 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 91/0 Vládní návrh zák. o podmínkách podnik. v oblasti cest. ruchuVládní návrh zákonaSchváleno, 159/1999 Sb.
 355/0 Novela zákona o ochraně spotřebitele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 64/2000 Sb.
 496/0 Novela zákona o České obchodní inspekciVládní návrh zákonaSchváleno, 145/2000 Sb.
 515/0 Novela zák. o odpověd. za škodu vadou výrobku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 209/2000 Sb.
 702/0 Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 102/2001 Sb.
 875/0 Vl. návrh zák. o podmínkách sjednávání spot. úvěru - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 321/2001 Sb.
 1024/0 Vládní návrh občanského zákoníkuVládní návrh zákonaSchváleno, 136/2002 Sb.
 1025/0 Vládní návrh občanského soudního řáduVládní návrh zákonaVráceno
 1027/0 Návrh zák. o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 1056/0 Vl. zák. o ochraně spotřeb. při uzavírání sml. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 135/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 252/0 V. n. z. o obecné bezpečnosti výrobků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 277/2003 Sb.
 355/0 Novela z. o České obchodní inspekciVládní návrh zákonaSchváleno, 439/2003 Sb.
 372/0 Zpráva o plnění Programového prohlášeníZpráva a jinéProjednáno bez usnesení
 373/0 Návrh zákona o výstavbě dálnic Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 379/0 Novela z. o ochraně spotřebitele Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 217/2004 Sb.
 484/0 Novela z. o někt. podmín. podnikání v obl.cest. ruchu Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 3. čtení

1 2 3ISP (příhlásit)