Sněmovní tiskyProjednáváno RV

Celkem nalezeno 170 tisků. (9. strana, celkem stran: 9)

ČísloKrátký názevNavrhovatelZpravodaj RVUsnesení RVStav projednávání
 1061/0 Novela z. o bankách - EUVláda - ministr financíIng. arch. Jaroslav Klaška1061/1 (doporučuje schválit)2. čtení - obecná rozprava
 1071/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVláda - ministr financíIng. Václav Votava1071/1 (pozměňovací návrhy)
1071/4 (stanovisko)
Schváleno, 367/2017 Sb.
 1080/0 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2016ČNBIng. arch. Jaroslav Klaška1080/1 (doporučuje vzít na vědomí)Čtení
 1091/0 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2016finanční arbitrIng. Josef Uhlík1091/1 (doporučuje vzít na vědomí)Čtení
 1100/0 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2017Vláda - ministr financíIng. Václav Votava1100/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 232/2017 Sb.
 1106/0 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016ministr financíIng. Václav Votava1106/3 (doporučuje schválit)Čtení
 1128/0 Informace o podpořeném financování za rok 2016ČEBIng. Zbyněk Stanjura1128/2 (bere na vědomí)Čtení
 1129/0 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2016EGAPIng. Zbyněk Stanjura1129/2 (bere na vědomí)Čtení
 1133/0 Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017ČNBIng. arch. Jaroslav Klaška1133/1 (bere na vědomí)Čtení
 1139/0 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2016ČNBIng. arch. Jaroslav Klaška1139/1 (bere na vědomí)Čtení

<< 5 6 7 8 9ISP (příhlásit)