Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Majetek České republiky

Celkem nalezeno 100 tisků. (5. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 981/0 N.z.o přechodu věcí z majetku ČR do vlastn.města Uh.Hradiště - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1010/0 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 433/0 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2012 Sb.
 434/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku Poslanecký návrh zákona Schváleno, 15/2012 Sb.
 479/0 Novela z. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 173/2012 Sb.
 638/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2012 Sb.
 639/0 N.z.o referendu o majetkovém vyrovnání s církv.a náb.společ. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 706/0 Novela z.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 872/0 Novela z. o zrušení Fondu dětí a mládeže Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 934/0 Novela z. o majetku České republikyVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 37/0 N.z.o péči řádného hospodáře u svěřeného majet.veř.korporací Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 66/0 N.ústav.z. o referendu o zruš.zák.o maj.vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 119/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 144/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 460/0 Novela z. o majetku České republikyVládní návrh zákonaSchváleno, 51/2016 Sb.
 461/0 Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 357/2015 Sb.
 575/0 Novela z. o Státním pozemkovém úřaduVládní návrh zákonaSchváleno, 185/2016 Sb.
 650/0 Vl. n. z. o použití peněž. prostředků z maj. trest. sankcí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 59/2017 Sb.
 707/0 Novela z. o pohřebnictví - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 738/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)