Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Evropská unie

Celkem nalezeno 171 tisků. (4. strana, celkem stran: 9)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 377/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 370/2011 Sb.
 379-E/0 Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osobAkty a dokumenty EU 
 385-E/0 Nařízení Rady o elektronickém zveřej. Úředního věstníku EUPředchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 399/0 Vl.n.z.o mezinárodní pomoci při vymáhání fin.pohledávek - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 471/2011 Sb.
 403/0 Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 52/2012 Sb.
 404/0 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 54/2012 Sb.
 405/0 Vl.n.z. o zdravotních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 372/2011 Sb.
 407/0 Vl.n.z. o specifických zdravotních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 373/2011 Sb.
 411/0 Novela z. - zákoník práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 365/2011 Sb.
 412/0 Vl.n.z. o důchodovém spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 426/2011 Sb.
 413/0 Vl.n.z. o doplňkovém penzijním spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 427/2011 Sb.
 414/0 Vl.n.z. v souvislosti s přij. z. o důch. a pen. spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 428/2011 Sb.
 426/0 Vl.n.z. o mediaci - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 202/2012 Sb.
 433/0 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2012 Sb.
 444/0 Novela z. o zaměstnanosti - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2012 Sb.
 445/0 Vl.n.z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 73/2012 Sb.
 449/0 Vl.n.z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 201/2012 Sb.
 452/0 Vl.n.z. o Celní správě České republiky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 17/2012 Sb.
 453/0 Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 18/2012 Sb.
 470/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 199/2012 Sb.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ISP (příhlásit)