Sněmovní tisky
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 48 tisků. (3. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 924/0 N.z.o pal.péči, rozhodování na konci života a eutanázii Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 951/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 955/0 N. z. o ochraně oznamovatelů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1088/0 Novela z. o zřízení ministerstev - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1094/0 Novela z. o kompenzačním bonusu - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1165/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2 3ISP (příhlásit)