Sněmovní tisky
MUDr. Vít Kaňkovský - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 56 tisků. (3. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 891/0 N.z. o České komoře všeobecných a dětských sester (vzal podpis zpět 30.06.2020) Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 896/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem
 907/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 918/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 39/2021 Sb.
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 985/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1010/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1031/0 N. z. o úpravách poskytování ošetřovného - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1039/0 N.z. - odškodňovací zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1143/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1144/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1167/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1211/0 N.z. o úpr. v obl. pojist. na veř. zdr. pojištění v r. 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda
 1212/0 N.z. o úprv. v obl. pojist. na soc. zabezpečení v roce 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda

1 2 3ISP (příhlásit)