Sněmovní tiskyPřikázáno RV

Celkem nalezeno 95 tisků. (3. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 286/0 Novela z. o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 278/2019 Sb.
 287/0 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019Státní rozpočetSchváleno, 336/2018 Sb.
 288/0 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021Zpráva a jinéVzato na vědomí
 297/0 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 165/2019 Sb.
 300/0 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 204/2019 Sb.
 305/0 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2018Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020)
 322/0 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. (říjen 2018)Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020)
 362/0 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020)
 398/0 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 119/2020 Sb.
 407/0 Zpráva o inflaci - leden 2019Zpráva a jinéVzato na vědomí
 437/0 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2018Zpráva a jinéVzato na vědomí
 443/0 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020)
 452/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 244/2019 Sb.
 472/0 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2018Zpráva a jinéSchválena
 501/0 Novela z. o oceňování majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 237/2020 Sb.
 505/0 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019Zpráva a jiné1. čtení, navržena na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020)
 509/0 Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 364/2019 Sb.
 510/0 Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019Zpráva a jinéVzato na vědomí
 532/0 Novela z. o ČNB - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 49. schůze (od 26. 5. 2020)
 537/0 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2018Zpráva a jinéVzato na vědomí

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)