Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: terorismus

Celkem nalezeno 58 tisků. (3. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 630/0 Novela z. o státním občanství ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 668-E/0 Návrh směrnice EP a Rady o kontrole nabývání a držení zbraníAkty a dokumenty EU 
 670/0 N. z. proti terorismu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 752/0 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 368/2016 Sb.
 761/0 Návrh na působ.Leteckého porad.týmu rezortu MO v Irácké rep.Zpráva a jinéSchválena
 834/0 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2015Zpráva a jinéVzato na vědomí
 886/0 Novela z. - trestní zákoník - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 455/2016 Sb.
 933/0 Návrh na působ. sil MO v Irácké republiceZpráva a jinéSchválena
 1012/0 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismuMezinárodní smlouvaSchválena, 72/2017 Sb. m. s.
 1013/0 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismuMezinárodní smlouvaSchválena, 73/2017 Sb. m. s.
 1021/0 Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky Poslanecký návrh zákona Prezident
 1134/0 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2016Zpráva a jinéČtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 79/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 287/2018 Sb.
 221/0 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 594/0 Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnostiMezinárodní smlouvaSchválena
 639/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 104. schůze
 751/0 Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a ČaduZpráva a jinéSchválena
 909/0 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 527/2020 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)