Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Správa státní

Celkem nalezeno 44 tisků. (2. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 801/0 Novela z. o spotřebních daních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 217/2005 Sb.
 802/0 Novela z. o trestním řízení soudním Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 820/0 Novela z. o přech. věcí, práv a závaz. do majetku krajů Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 823/0 Novela z. o územních finančních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 444/2005 Sb.
 826/0 Novela z. o podpoře sportu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 219/2005 Sb.
 833/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 411/2005 Sb.
 837/0 Novela z. o informačních systémech veřejné správyVládní návrh zákonaSchváleno, 81/2006 Sb.
 851/0 Novela z. o mezinárodní pomoci při správě daní - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2005 Sb.
 876/0 Vl.n.z. o ověřování listinVládní návrh zákonaSchváleno, 21/2006 Sb.
 890/0 Zpráva o cenové kontrole za 1. pololetí 2004Zpráva a jiné 
 991/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2006 Sb.
 1000/0 Novela z. o zřízení ministerstevVládní návrh zákonaSchváleno, 71/2006 Sb.
 1020/0 Novela z. o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictvíVládní návrh zákonaSchváleno, 157/2006 Sb.
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
 1088/0 Novela zákona o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1117/0 Novela z. o odpověd. za škodu způs. při výkonu veřejné mociVládní návrh zákonaSchváleno, 160/2006 Sb.
 1124/0 Projekt postoupení části pohledávek zdravotních pojišťovenZpráva a jinéSchválena
 1128/0 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2006Státní rozpočetSchváleno, 543/2005 Sb.
 1131/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 229/2006 Sb.
 1185/0 Vl. n. z. o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 319/2006 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)