Tisky
Navržené změny 455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Celkem nalezeno 148 tisků. (2. strana, celkem stran: 8)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 686/0 Novela z. o inspekci práce - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 253/2005 Sb.
 689/0 Novela z. o poštovních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 95/2005 Sb.
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 768/0 V.n.z o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 127/2005 Sb.
 781/0 V.n.z. - emise skleníkových plynů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 695/2004 Sb.
 823/0 Novela z. o územních finančních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 444/2005 Sb.
 837/0 Novela z. o informačních systémech veřejné správyVládní návrh zákonaSchváleno, 81/2006 Sb.
 906/0 Novela z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2006 Sb.
 916/0 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 428/2005 Sb.
 918/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 131/2006 Sb.
 967/0 Novela zákona o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 62/2006 Sb.
 969/0 Návrh zákona o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 115/2006 Sb.
 999/0 Vl.n.z. související s přijetím stavebního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 186/2006 Sb.
 1010/0 Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 358/2005 Sb.
 1031/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1069/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2006 Sb.
 1074/0 Novela z. o regulaci prostituce - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 1103/0 Vl. n. z. o sociálních službách - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 109/2006 Sb.
 1107/0 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 161/2006 Sb.
 1114/0 Vl.n.z. o uznávání výsledků dalšího vzděláváníVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2006 Sb.

<< 1 2 3 4 5 6 >>ISP (příhlásit)