Sněmovní tisky
Bc. Vojtěch Pikal - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 38 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 464/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 479/0 Novela z. o zdravotních pojišťovnách - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 498/0 Novela z. - transplantační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 506/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 519/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 536/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 665/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 167/2020 Sb.
 666/0 Novela z. o jednacím řádu Senátu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2020 Sb.
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 951/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 955/0 N. z. o ochraně oznamovatelů Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 978/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 587/2020 Sb.
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)