Sněmovní tisky
Ing. Vojtěch Munzar - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 39 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 279/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 54. schůze
 284/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2019 Sb.
 290/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 375/0 Novela z. - správní řád Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 54. schůze
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 54. schůze
 422/0 Novela z. o ochraně ovzduší Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 425/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 54. schůze
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 467/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 54. schůze
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 54. schůze
 703/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 54. schůze
 783/0 Novela z. o evidenci tržeb - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 54. schůze

1 2ISP (příhlásit)