Sněmovní tisky
Ing. Martin Jiránek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 40 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 365/2019 Sb.
 464/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 479/0 Novela z. o zdravotních pojišťovnách - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 498/0 Novela z. - transplantační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 506/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 518/0 Novela z. o dani z nemovitých věcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 519/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 536/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 704/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 738/0 Novela z. - daňový řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 887/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 924/0 N.z.o pal.péči, rozhodování na konci života a eutanázii Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 951/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 955/0 N. z. o ochraně oznamovatelů Poslanecký návrh zákona Vláda

1 2ISP (příhlásit)