Sněmovní tisky
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 34 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 14/2021 Sb.
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 941/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 942/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 947/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 948/0 Novela z. o úpravách v oblasti pojistného na soc.zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 957/0 Novela z. o dani silniční - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 958/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)

1 2ISP (příhlásit)