Sněmovní tiskyProjednáváno RV

Celkem nalezeno 170 tisků. (2. strana, celkem stran: 9)

ČísloKrátký názevNavrhovatelZpravodaj RVUsnesení RVStav projednávání
 175/0 Novela z. o důchodovém pojištění - RJVláda - min. práce a soc. věcíPaedDr. Josef Novotný175/2 (doporučuje schválit)Schváleno, 183/2014 Sb.
 179/0 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu - EUVláda - ministr financíIng. Jiří Dolejš179/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 261/2014 Sb.
 189/0 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2013ministr financíIng. Václav Votava189/2 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 204/0 Doh.mezi ČR a Bahamským spol. o výměně inf. v daň. zálež.ministr financíIng. Miloslava Vostrá204/2 (doporučuje schválit)Schválena, 34/2015 Sb. m. s.
 208/0 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJVláda - ministr financíIng. Ladislav Šincl208/1 (pozměňovací návrhy)Schváleno, 201/2014 Sb.
 209/0 Novela z. o auditorech - EUVláda - ministr financíIng. arch. Jaroslav Klaška209/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 334/2014 Sb.
 214/0 Novela z. o DPH - EU - RJVláda - ministr financíIng. Václav Votava214/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 196/2014 Sb.
 215/0 Novela z. o spotřebních daních - EUVláda - ministr financíIng. Václav Votava215/1 (doporučuje schválit)Nepřijato
 216/0 Novela z. o investičních společnostech - EUVláda - ministr financíIng. Radim Fiala216/1 (pozměňovací návrhy)Schváleno, 336/2014 Sb.
 218/0 Návrh zvýšených středněd.výdaj.rámců na léta 2015 a 2016ministr financíIng. Václav Votava218/1 (doporučuje schválit)Schválena
 219/0 Novela z. o místních poplatcíchZelienková K. a dalšíMgr. Jiří Zemánek219/2 (přerušuje projednávání)
219/4 (komplexní pozmněňovací návrh)
219/6 (stanovisko)
Schváleno, 266/2015 Sb.
 228/0 Sml.mezi ČR a Pákistán.islámskou rep. o zamez.dvoj.zdaněníministr financíIng. Miloslava Vostrá228/1 (doporučuje schválit)Schválena, 58/2015 Sb. m. s.
 230/0 Informace o podpořeném financování za rok 2013ČEBIng. Zbyněk Stanjura230/2 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 231/0 Inf.o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013EGAPIng. Zbyněk Stanjura231/2 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 245/0 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013ČNBIng. arch. Jaroslav Klaška245/1 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 246/0 Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014ČNBIng. arch. Jaroslav Klaška246/1 (doporučuje vzít na vědomí)Vzato na vědomí
 251/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EUVláda - ministr financíIng. Václav Votava251/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 262/2014 Sb.
 252/0 Novela z. o daních z příjmů - EUVláda - ministr financíprof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA252/1 (pozměňovací návrhy)Schváleno, 267/2014 Sb.
 253/0 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU - RJVláda - ministr financíIng. Jiří Dolejš253/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 333/2014 Sb.
 254/0 Novela z. o cenách - RJVláda - ministr financíIng. Karel Fiedler254/1 (přerušuje projednávání)
254/2 (pozměňovací návrhy)
Schváleno, 353/2014 Sb.

<< 1 2 3 4 5 6 >>ISP (příhlásit)