Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 31/0 Novela z. - autorský zákon - EU2. čtení - obecná rozprava
 67/0 Novela z. o Antarktidě2. čtení - obecná rozprava
 75/0 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU2. čtení - obecná rozprava
 96/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - RJ2. čtení - obecná rozprava
 106/0 Novela z. o některých službách informační společnosti - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava
 107/0 Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava
 139/0 Vl.n.z. v souv.s využíváním digit. nástrojů v právu obch. sp - EU2. čtení - obecná rozprava
 150/0 Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků - EU2. čtení - obecná rozprava
 160/0 Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel - EU2. čtení - obecná rozprava
 163/0 Novela z. o zeměměřictví2. čtení - obecná rozprava
 174/0 Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů - RJ2. čtení - obecná rozprava
 175/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU2. čtení - obecná rozprava
 177/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 20. schůze
 199/0 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava
 203/0 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU2. čtení - obecná rozprava
 207/0 Novela z. o civilním letectví - EU2. čtení - obecná rozprava
 213/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU2. čtení - obecná rozprava
 216/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EU2. čtení - obecná rozprava
 218/0 Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - EU2. čtení - obecná rozprava
 219/0 Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - souv. - EU2. čtení - obecná rozprava

1 2ISP (příhlásit)