Sněmovní tisky
Mgr. Barbora Kořanová - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 33/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 112/2018 Sb.
 63/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016Zpráva a jinéSchválena
 78/0 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016Zpráva a jinéSchválena
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 98. schůze (od 13. 4. 2021)
 404/0 Novela z. o hl. m. Praze Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 98. schůze (od 13. 4. 2021)
 625/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 98. schůze (od 13. 4. 2021)
 638/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 98. schůze (od 13. 4. 2021)
 847/0 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2019Zpráva a jinéČtení, navržena na pořad 98. schůze (od 13. 4. 2021)
 1032/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 98. schůze (od 13. 4. 2021)


ISP (příhlásit)