Sněmovní tisky
MUDr. Jiří Mašek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 119/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 399/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 550/0 Novela z. o obecní policii Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 40. schůze
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Senát
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 40. schůze
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 40. schůze
 669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze


ISP (příhlásit)