Sněmovní tisky
Ing. Stanislav Fridrich - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 48/2019 Sb.
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 308/0 Novela z. - transplantační zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 97/2019 Sb.
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 436/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 837/0 Novela z. o řízení motorových vozidel - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 845/0 Novela z. o Rejstříku trestů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 2. 3. 2021)


ISP (příhlásit)