Sněmovní tisky
MUDr. Kamal Farhan - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 308/0 Novela z. - transplantační zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 97/2019 Sb.
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 9. 6. 2020
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 49. schůze
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 438/0 Novela z. o zdravotnických prostředcích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 49. schůze
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 49. schůze


ISP (příhlásit)