Sněmovní tisky
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 43/0 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupciMezinárodní smlouvaSchválena, 52/2018 Sb. m. s.
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 178/2018 Sb.
 58/0 Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 33/2019 Sb. m. s.
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 31/2019 Sb.
 72/0 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 254/2019 Sb.
 73/0 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 354/2019 Sb.
 74/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 74/1 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 255/2019 Sb.
 79/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 287/2018 Sb.
 121/0 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcechMezinárodní smlouvaSchválena, 54/2019 Sb. m. s.
 136/0 Novela z. o Rejstříku trestů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 42/2019 Sb.
 151/0 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitěMezinárodní smlouvaSchválena
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2018 Sb.
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 207/0 Novela z. o obchodních korporacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 33/2020 Sb.


ISP (příhlásit)