Sněmovní tisky
Ing. et Ing. Leo Luzar - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 118/0 N.z. o náhradním výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 180/0 Novela z. o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 349/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 475/0 Novela z. o právu petičním Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Podepsáno prezidentem
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Podepsáno prezidentem
 669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 750/0 N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)