Sněmovní tisky
Ing. et Ing. Leo Luzar - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 118/0 N.z. o náhradním výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 180/0 Novela z. o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 349/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 475/0 Novela z. o právu petičním Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 14/2021 Sb.
 750/0 N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 773/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 956/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 1018/0 Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1126/0 Novela z. o realitním zprostředkování - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 249/2021 Sb.


ISP (příhlásit)