Sněmovní tisky
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 33 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 34/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 128/0 Novela z. o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 159/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 48/2019 Sb.
 193/0 Novela z. o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2020 Sb.
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 246/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/2019 Sb.
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 389/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 45. schůze (od 21. 4. 2020)
 415/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 439/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.

1 2ISP (příhlásit)