Sněmovní tisky
Ing. Radka Maxová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 8 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 89/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 309/2018 Sb.
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 236/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Podepsáno prezidentem
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/2019 Sb.
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 462/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)


ISP (příhlásit)