Sněmovní tisky
Ing. Martin Kolovratník - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 89/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 309/2018 Sb.
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 200/0 Novela z. o prodejní době - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 276/2019 Sb.
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Podepsáno prezidentem
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava


ISP (příhlásit)