Sněmovní tisky
Jan Birke - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 4/2019 Sb.
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 321/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 312/2019 Sb.
 353/0 Novela z. o zemědělství Poslanecký návrh zákona Schváleno, 208/2019 Sb.
 382/0 Novela z. o lesích (lesní zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 90/2019 Sb.
 695/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona Schváleno, 330/2021 Sb.
 908/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 917/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1007/0 N.z.o podmínkách poskytování sdíleného ubytování Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1018/0 Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1239/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1240/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1241/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)