Sněmovní tisky
Mgr. Ondřej Benešík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 34/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 217/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona Vráceno
 246/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/2019 Sb.
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 389/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 415/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 439/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 457/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 470/0 Novela z. o výkonu ústavní výchovy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 518/0 Novela z. o dani z nemovitých věcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno
 536/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 640/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 649/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)


ISP (příhlásit)