Sněmovní tisky
Mgr. Roman Sklenák - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 212/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2020 Sb.
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 52/2020 Sb.
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 365/2019 Sb.
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 663/0 Novela z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2020 Sb.
 695/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona Schváleno, 330/2021 Sb.
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 917/0 Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 944/0 Novela z. o zdravotních službách Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 952/0 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1007/0 N.z.o podmínkách poskytování sdíleného ubytování Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1018/0 Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1239/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1240/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1241/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)