Sněmovní tisky
Ing. Květa Matušovská - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 550/0 Novela z. o obecní policii Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 20. 2. 2020
 733/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 24. 2. 2020
 750/0 N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)