Sněmovní tisky
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 26 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 17/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 18/0 Novela z. o léčivech - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 19/0 Novela z. o evidenci obyvatel Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 20/0 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 21/0 N.z., kterým se ruší zákon o prodejní době Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 23/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 61/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 167/2018 Sb.
 77/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 189/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 213/0 N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 254/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 279/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 290/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 425/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 467/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 41. schůze (od 3. 3. 2020)
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 19. 2. 2020

1 2ISP (příhlásit)