Sněmovní tisky
JUDr. Vojtěch Filip - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 38/0 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 125/2019 Sb.
 65/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 112/0 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 117/0 Návrh ústavního zákona o referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 380/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 508/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 547/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 638/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 750/0 N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 792/0 N.z. o poskytování dotací neziskovým org. ze st.rozpočtu Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 1189/0 Novela z. o jednacím řádu PS - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava


ISP (příhlásit)