Sněmovní tisky
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 42/0 N.z. o Registru smluv Poslanecký návrh zákona Schváleno, 340/2015 Sb.
 43/0 Novela ústav. zák. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát
 44/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Vráceno
 106/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 117/0 Novela z. o soudech a soudcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 185/2014 Sb.
 261/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 77/2015 Sb.
 272/0 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 304/0 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osobVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2016 Sb.
 305/0 Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestn.řízeníVládní návrh zákonaSchváleno, 86/2015 Sb.
 306/0 Vl.n.z. o změnách zák. v souv. s účinn.rekodifik.soukr.právaVládní návrh zákonaSchváleno, 87/2015 Sb.
 321/0 Úml. Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuál. vykořisťováníMezinárodní smlouvaVzata zpět
 337/0 Novela z. - občanský soudní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 139/2015 Sb.
 358/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 165/2015 Sb.
 450/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 491/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 359/2015 Sb.
 548/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 858/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 938/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 940/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 977/0 N.z. o změně zák. v souv. s nařízenou ústavní výchovou Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)