Sněmovní tisky
Mgr. Tomáš Jan Podivínský - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 26/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona Schváleno, 265/2014 Sb.
 42/0 N.z. o Registru smluv Poslanecký návrh zákona Schváleno, 340/2015 Sb.
 43/0 Novela ústav. zák. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát
 44/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Vráceno
 53/0 Novela z. o obalech - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 62/2014 Sb.
 67/0 Novela z. - chemický zákon - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2014 Sb.
 79/0 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatuMezinárodní smlouvaSchválena, 4/2021 Sb. m. s.
 109/0 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantechMezinárodní smlouvaSchválena, 47/2015 Sb. m. s.
 124/0 Novela z. o hl. m. Praze - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 125/0 N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 366/0 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Poslanecký návrh zákona Schváleno, 127/2015 Sb.


ISP (příhlásit)