Sněmovní tisky
Pavol Lukša - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 90/0 Novela z. o ochraně ovzduší - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 288/2011 Sb.
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 258/0 Novela z. o Státním zeměd. intervenčním fondu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 251/2011 Sb.
 401/0 Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 75/2012 Sb.
 541/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 706/0 Novela z.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 785/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 462/2012 Sb.
 836/0 Novela z. o elektronických komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 214/2013 Sb.
 950/0 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 280/2013 Sb.
 976/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněnými živočichy Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1012/0 Novela z. - veterinární zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)