Sněmovní tisky
Mgr. Helena Langšádlová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 337/0 Novela z. o místních poplatcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 174/2012 Sb.
 541/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 599/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 740/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 741/0 Novela z. o změně zák. související se zřízením inkas. místa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 743/0 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou Poslanecký návrh zákona Schváleno, 230/2013 Sb.
 755/0 Novela z. o poštovních službách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 212/2013 Sb.
 802/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 915/0 Novela z.o trestní odpovědnosti práv.osob a řízení proti nim Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 972/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1029/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1077/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1103/0 Novela z. o důchodovém spoření Poslanecký návrh zákona Organizační výbor


ISP (příhlásit)