Sněmovní tisky
Ing. Ivan Fuksa - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 53/0 Novela z. o krmivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 33/2011 Sb.
 82/0 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 331/2010 Sb.
 83/0 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 32/2011 Sb.
 248/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 245/2011 Sb.
 252/0 Novela z. o vinohradnictví a vinařství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 256/2011 Sb.
 279/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 308/2011 Sb.
 318/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostemVládní návrh zákonaSchváleno, 349/2011 Sb.
 355/0 Novela z. o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 344/2011 Sb.
 398/0 Novela z. o Pozemkovém fondu ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 345/2011 Sb.
 404/0 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 54/2012 Sb.
 433/0 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2012 Sb.
 470/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 199/2012 Sb.
 741/0 Novela z. o změně zák. související se zřízením inkas. místa Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 743/0 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou Poslanecký návrh zákona Schváleno, 230/2013 Sb.
 802/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)