Sněmovní tisky
JUDr. Vít Bárta - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 24 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 11/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 135/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 152/2011 Sb.
 136/0 Novela z. o dráhách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 134/2011 Sb.
 189/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 137/2011 Sb.
 291/0 Novela z. o námořní plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 261/2011 Sb.
 300/0 Novela z. o silničním provozu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 297/2011 Sb.
 469/0 Novela z. - Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Senát
 569/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2012 Sb.
 848/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 864/0 Novela z.o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen.spol. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 884/0 Novela z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 885/0 Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 893/0 Novela z. o poskyt. dávek osobám se zdravotním postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 895/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 902/0 Novela z. v souvislosti se zákazem hydraul.štěpení hornin Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 912/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 918/0 Novela ústav. z. - Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 919/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1007/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1008/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2ISP (příhlásit)