Sněmovní tisky
Ing. Petr Bendl - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 204/0 N.z. o protikomunistickém odboji Poslanecký návrh zákona Schváleno, 262/2011 Sb.
 582/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 359/2012 Sb.
 690/0 Novela z. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 232/2013 Sb.
 691/0 Vl.n.z. o Státním pozemkovém úřaduVládní návrh zákonaSchváleno, 503/2012 Sb.
 706/0 Novela z.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 777/0 Novela z. o státním podniku - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 213/2013 Sb.
 778/0 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 256/2013 Sb.
 779/0 Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.Vládní návrh zákonaSchváleno, 257/2013 Sb.
 803/0 Vl.n.z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 226/2013 Sb.
 894/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 231/2013 Sb.
 933/0 Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 275/2013 Sb.
 944/0 Novela z.o Ústřed. kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 279/2013 Sb.
 950/0 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 280/2013 Sb.
 977/0 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1012/0 Novela z. - veterinární zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1017/0 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1063/0 Novela z. o zemědělství - EUVládní návrh zákona1. čtení


ISP (příhlásit)