Sněmovní tisky
JUDr. Vojtěch Filip - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 30/0 Novela z. o civilním letectví - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 154/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 247/0 Novela z. o jednacím řádu PS Poslanecký návrh zákona Schváleno, 265/2011 Sb.
 349/0 N.z. o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou rep. Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 353/0 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 361/0 N.z.o zrušení z.o zákazu dodávek pro jader.elektrárnu Búšehr Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 380/0 Novela z. o občanských průkazech Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 519/0 N. ústav. zákona o referendu o vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 600/0 Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 610/0 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 628/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 635/0 Novela z. o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 639/0 N.z.o referendu o majetkovém vyrovnání s církv.a náb.společ. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 640/0 Novela ústavního z. - Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 677/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 678/0 N.z. o majetkovém přiznání Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 814/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 839/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 851/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)