Sněmovní tisky
Ing. Tomáš Dub - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 26/0 Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právuMezinárodní smlouvaSchválena
 71/0 Vl.n. působení sil a prostředků AČR v zahr. operacích 2007Zpráva a jinéSchválena
 263/0 Vl.n. na ukončení platnosti Memoranda o porozuměníMezinárodní smlouvaSchválena
 347/0 Vl.n. působení sil AČR v zahraničí v roce 2008Zpráva a jinéSchválena
 377/0 Smlouva mezi ČR a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 75/2008 Sb. m. s.
 416/0 Prot. o změně Doh. mezi vl. ČR a Rumunska o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 60/2009 Sb. m. s.
 428/0 Doh. o stabilizaci a přidruž mezi ES a Republikou Černá HoraMezinárodní smlouvaSchválena, 72/2010 Sb. m. s.
 621/0 Doh. mezi ČR a USA o zřízení radar.stanice protiraket.obranyMezinárodní smlouvaVzata zpět
 628/0 Prot.o přístupu Albán.,Chorvat. k Severoatlantické smlouvěMezinárodní smlouvaSchválena, 49/2016 Sb. m. s.
 630/0 Doh. mezi ČR a Italskou republikou o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 37/2009 Sb. m. s.
 634/0 Dod.prot. o změně Doh.mezi ČR a Chorvat. o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 113/2009 Sb. m. s.
 813/0 Prot.o změně Doh. mezi ČR a Jordán.král. o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 94/2010 Sb. m. s.
 852/0 Doh. mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 8/2012 Sb. m. s.
 869/0 Vl.n. působ. sil Min.obrany ČR v zahr. operacích v roce 2010Zpráva a jinéSchválena
 1035/0 Sml.mezi ČR a Radou ministrů Albán.rep. o ochr.utaj.inform.Mezinárodní smlouva1. čtení
 1053/0 Sml. mezi ČR a Chorvatskou rep. o ochraně utaj. informacíMezinárodní smlouva1. čtení


ISP (příhlásit)